Miben vagyunk mások…

A Bilingual Program egyszerre biztosít  jelentős szintkülönbséget az angol nyelv oktatásában a hagyományos nemzeti két tannyelvű programhoz képest, és nyújtja a teljes magyar  tananyagot. A partneri együttműködés keretében intenzív kétnyelvű képzést biztosítunk a magyar két tannyelvű oktatási rendszer keretein belül. Az intenzív heti ötnapos angol nyelvi közeg biztosítása mellett különböző táborokat és délutáni foglalkozásokat is tartunk.

 

 

A Bilingual Program másik megkülönböztető eleme, amit minden szinten alkalmazunk, az egy személy-egy nyelv párban tanításos módszer, más néven a kétnyelvű családok modellje. A módszer egyszerű: a magyar anyanyelvű párban tanító tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár - aki angol anyanyelvű, alkalmanként kiegyensúlyozott kétnyelvű - pedig csak angolul. Tanáraink a legkisebb jelét sem mutatják - még passzívan sem -, ha értik a magyar nyelvet. Ezáltal a nyelvtanulás lehetőségét maximalizáljuk, illetve  az elmélyülést a nyelvhasználatban . A párban tanítás meghatározó az összes tantárgyi órán, ahol ragaszkodunk az egy személy-egy nyelv szabályhoz. A tanórán a tanárok közötti gyakori váltás következtében temérdek lehetőség nyílik a gyerekek számára  a nyelvi váltás gyakorlására, a két nyelv egyenlő mértékű használatával.

A Bilingual Program kommunikáció-központú módszerének alapját a TEFL* illetve a CLIL** módszertan logikája adja.  Foglalkozásaink során nagy hangsúlyt fektetünk a pár- és csoportmunkára, illetve a cselekedtető módszerre; fontosnak tartjuk a kritikus gondolkodás fejlesztését. A párban tanított órákon a tantárgyi és nyelvi célok integrálására a CLIL módszertant alkalmazzuk. Az angol anyanyelvű pedagógusok egész napos jelenléte mellett táborok és brit mintára működtetett Házrendszer is kiegészíti, ezzel is segítve, hogy tanulóink számára a nyelv elsajátítása ne tanulási cél, hanem a kommunikáció természetes eszköze legyen.

* TEFL = Teaching English as a Foreign Language = Az angol, mint idegen nyelv oktatása

**CLIL = Content and Language Integrated Learning = Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban

Cambridge rendszer („Cambridge angol vizsgarendszer más nyelvek beszélőinek”) elismert és világszerte használják nyelvi kompetencia felmérésre, mi több, a legátfogóbban megtervezett vizsgarendszerként tartják számon. Második osztálytól kezdve a Cambridge-i szabványnak megfelelően követjük a nyelvi fejlődés szintjét házon belül. Nyolcadik osztályra a tanulóktól elvárt szint az FCE for Schools (CEFR B2-es szint) vizsga sikeres teljesítése.

 

A 2009 óta működő, a Harry Potter könyvekből ismert Házrendszer a felső tagozatosok számára a tanévben szinte minden hónapra kínál valami izgalmas, tanórán kívüli, angol nyelvű tevékenységet. A tevékenységek minden gyermek számára biztosítják a pontszerzés lehetőségét, attól függően, hogy mely területen jeleskednek: szellemi, közösségi tevékenységekben vagy akár sportban.

Az ötlet mögött az az elképzelés áll, hogy nem mindig van módunk megválasztani azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk, de sikert csak akkor tudunk elérni, ha csapattá válunk és csapatként kihasználjuk az egyénekben rejlő lehetőségeket.

A 4 Ház:

  • London Lions (red)
  • Washington Eagles (green)
  • Canberra Kookaburras (orange)
  • Ottawa Otters (blue)

Az Őszi hétvégi tábor során az 5. osztályosok a házválasztó ceremónia keretében bekerültek valamelyik Ház csapatába, így kezdődhetnek a közös tevékenységek hónapról hónapra!

Minden hónap első szerdája “House Spirit Day”!

Ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik aznap házuk színeit viselik (*egyszínű vagy nagyrészt olyan színű felső, pl póló/ing/pulóver/kardigán/ruha), házpontot kaphatnak lelkes részvételük jutalmául.

 

Az Olvasóprogram szintén kulcsfontosságú eleme a Bilingual Programnak, mely az első osztály tavaszi félévének második felében kezdődik. A pontos kezdő időpont a magyar anyanyelvű osztályfőnökkel együtt kerül meghatározásra, hogy elkerüljünk bármilyen ütközést a gyerekek anyanyelvi írás- és olvasási készségének elsajátításával. Az Olvasóprogram érdemben a második osztályban indul be és folytatódik az általános iskolai évek végéig.

A Bilingual Olvasóprogram célja, hogy megszerettesse diákjainkkal az olvasást és az angolul olvasást! Célunk, hogy a gyerekek készségei, tanulási stratégiái fejlődjenek, kíváncsiságot, függetlenséget ébresszen bennük, melyek következtében a felfedezést, szélesebb látókört és örömöt fogja jelenteni számukra az olvasás – egész életükre szólóan!

Az alsó évfolyamokon az olvasás az angol órákon és a tutorial foglalkozásokon zajlik. A Bilingual Olvasóprogram  a felsőbb évfolyamokban az angol és az  országismeret órákon, valamint a tutorial foglalkozásokon folytatódik. Hangsúlyt helyezünk rá, hogy ne átiratokat vagy egyszerűsített változatokat hanem eredeti angol nyelvű irodalmi műveket szerzünk be az angol nyelvterület országaiból. Ezek közül néhány klasszikus, néhány kortárs irodalmi mű.

Természetesen az olvasmányokat  a korosztálynak megfelelő irodalomból válogatjuk és ezeket olyan formában dolgozzák fel, hogy az élvezetes és érthető legyen a diákok számára.