A Bilingual Középiskolai Program

4 és 8 évfolyamos gimnázium

Bilingual Középiskolai Program

 

A 2018/19. tanévtől a Bilingual Program már középiskolában is elérhető, partnerintézményünk az Európa 2000 Gimnázium 8 és 4 évfolyamos tagozatain. Mindhárom tagozat különböző nyelvi szintről indul, ezáltal a program nemcsak a Bilingual Általános Iskolai Programból érkező diákok, hanem mindenki számára elérhető.

 

Módszertanunk az általános iskolai program mintájára, arra építve működik, igazodva a középiskolai tananyaghoz és korosztályi sajátosságokhoz. A program kulcsa a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Programban már évek óta rendkívül sikeresen alkalmazott CLIL-módszertan (Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban), melynek során az angol nyelvi fejlesztés angol anyanyelvi környezetben és szaktantárgyi tartalomba beágyazva történik.

 

Nyelvi célkitűzésünk a Cambridge Nyelvvizsgarendszer C1-es szintjének elérése érettségiig, ami a magyar nyelvizsgarendszer felsőfokú nyelvizsgájával egyenértékű. Az angol nyelvi fejlesztés mellett programunk az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztését célozza meg. A Bilingual Program a középiskolai szakasszal lett teljes, hiszen így már óvodától érettségiig tanulhatnak a diákok két nyelven, angol anyanyelvű tanárokkal!

 

 

 

GYIK

Az általános felvételi követelményeket az Európa 2000 Gimnázium felvételi eljárása határozza meg, ez a következő linken érhető el:

Európa 2000 Gimnázium felvételi információk.

A 6 és 4 évfolyamos tagozatokon szó- és írásbeli nyelvi szintfelmérőn esnek át a diákok. A felmérő célja, hogy egységes alapfok közeli nyelvi szintről indulhasson a leendő osztály.

Az iskola a Nemzeti Alaptanterv alapján dolgozik, így a Bilingual Programban résztvevő osztályok tanmenetét is ez határozza meg. 

Igen, a Bilingual Általános Iskolai Programból érkező diákok mentesülnek a nyelvi szintfelmérő alól.

A Bilingual Középiskolai Program tandíja két tételből áll össze. A Bilingual Program díja a programot működtető Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft.-nek, az iskola tandíja pedig az Európa 2000 Gimnáziumnak fizetendő. A Bilingual Program tandíjáról honlapunk ÁRAK menüpontján, az Európa 2000 Középiskola tandíjáról pedig ITT tájékozodhat.

Az Európa 2000 Gimnáziumban
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

www.europa2000.hu