Kétnyelvű Oktatás

A Bilingual Program a 2021/2022. tanévben ünnepli elindulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból készítettük el évfordulós kisfilmünket, melyben a Programunkban tanuló diákok és tanárok mutatják be és mondják el azt, hogy milyen milyen ennek a kétnyelvű „családnak” tagjaként a Bilingual Programban tanulni.

 


A kétnyelvű oktatással foglalkozott 2017. november 5-i, Kölyökkalauz című műsorában az RTL Klub, ezért a Bilingual Program óráin forgatott. Erről szólnak az alábbi kisfilmek:

 

Kétnyelvű Oktatás

Természetismeret

Matematika

Történelem

Felsős óra részletek

 

 

 

Bilingual Óvodai Program:

 

Bilingual Általános Iskolai Program:

 

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő két videó. Katinka összeállításához az 1., 3., 5. és 8. osztály év végi beszélgetéseiből, Matyi videója pedig az 1., 3., 6. és 8 év végi beszélgetésekből lett össze ollózva. A videókon tisztán lehet követni, hogy fejlődött és változott angol nyelvhasználata az évek során. Mindkét tanuló háromévesen kezdte óvodai programunkat; egyik család sem élt külföldön és egyik család sem kétnyelvű. Tehát, bár Matyi és Katinka is nagyon jó tanuló, sok tekintetben átlagos képviselői programunknak.

 

Katinka, 2008-2016
Matyi

 

 

Párban tanítás / Co-teaching

Ezek a felvételek jól illusztrálják, mit értünk az alatt, hogy programunk kétnyelvű. Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy vezető vagy támogató szerepet töltenek be. A filmek jó példái az alkalmazott módszertan bemutatásának is. Interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítünk előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag közeget teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – tantárgy helyett – elsősorban élvezetes kommunikációs eszközzé.

 

2a matematika

A matematika órai részletben célzott összefoglaló órát láthatunk, olyan feladatokkal, melyeket a matematikai tartalom és nyelv gyakorlására terveztek. Láthatunk kétféle tanári tananyag-ismertetést valamint nyelv váltást miközben a tanulók tartják az angol beszédet az épp megfelelő nyelvi instrukciók alapján.

 

4a természetismeret

Ez a természetismeret óra részlet szintén programunk alapelveit demonstrálja, vagyis a tanuló központú, kommunikációra építő tanítást, csoportban és párban végzett feladatokkal. Mindemellett mozgásban vannak és kiadott anyagokat használnak fel mindeközben önmagukat ellenőrzik ezzel is kihangsúlyozva a tanárok kommunikációt elősegítő szerepét az órákon. A digitális eszközökkel és felületekkel való munka használata itt is bemutatja a nyelvi célok és támogató eszközök használatát.

4a matematika

Ez a videó szintén egy kíváló példa a párbantanításra vagy más néven a kétnyelvű család modellezésére. Itt a tanárok új anyagot ismertetnek a párban tanításos módszerrel, tananyag ismétlés nélkül. A tanulók intellektuális és fizikális szinten is bevonódnak a feladatmegoldásba, mindemellett példát láthatunk csoportos feladat végzésre, nyelvi támogató eszközökre és egy alapvetően aktívan résztvevő osztályra.

1a matematika
4a mese

 

 

4a matematika

 

Teaching English as a Foreign Language

 

Azért választottuk ezt az EFL (angol mint idegen nyelv) videót, mert jól példázza a tanuló-központú tanítást az egynyelvű órákon ahol a tanár célja, hogy minél több beszédre, gondolkodásra és élvezetes, aktív felfedezésre és tanulásra teremtsen lehetőséget. Szintén bemutat egy olyan órai feladatot ahol a tanulási folyamat a tartalomba ágyazva történik, ezáltal a hangsúlyt az autentikus, valódi tartalommal bíró nyelvhasználatra helyezi. Ez is egy kulcsfontosságú eleme programunknak, hiszen nálunk az angol nyelv nem tantárgy hanem kommunikációs eszköz.

 

 

2a angol
3a angol

 

 

4a angol
4a angol

 

 

 

Kiscsoportos foglalkozások / Afternoon Tutorials

A Tutorial (kiscsoportos foglalkozás) ideális csoportkialakítás a tanulók készségeinek és tudásának megerősítésére és továbbfejlesztésére. Az első kisfilmben, melyet 2016 novemberében vettük fel, tipikus alsó tagozatos (jelen esetben első osztályos) 4 fős csoportot láthatunk, ahol a gyerekek matematikai feladatokat gyakorolnak angol anyanyelvű tanárukkal. A hangsúly a matematikai fogalmakon és kifejezéseken van, sőt, a kiejtésen is.

Mathematics

 

A második részlet ugyanazon Tutorial foglalkozáson készült, melynek középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. Gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követ. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz. Miss Jenny megszólítást alkalmaz, hogy a feladaton tartsa a gyerekek figyelmét és energiáit.

Speaking Skills

 

Megyeri Úti Általános Iskola

 

A videón látható első osztályos tanulók itt 3 hónapja vesznek részt a programban, de már érdemben kommunikálnak a tantárgy anyagáról két nyelven, mind a magyar, mind az angol anyanyelvű pedagógussal.