Kétnyelvű Oktatás

A kétnyelvű oktatással foglalkozott 2017. november 5-i, Kölyökkalauz című műsorában az RTL Klub, ezért a Bilingual Program óráin forgatott. Erről szólnak az alábbi kisfilmek:

 

Kétnyelvű Oktatás

Természetismeret

Matematika

Történelem

 

Bilingual Óvodai Program:

 

Bilingual Általános Iskolai Program:

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő két videó. Biankáét 8. osztály végén vettük fel, Katinka összeállítása pedig az 1., 3., 5. és 8. osztály év végi beszélgetéseiből lett össze ollózva. Az ő videóján tisztán lehet követni, hogy fejlődött és változott angol nyelvhasználata az évek során. Mindkét tanuló háromévesen kezdte óvodai programunkat; egyik család sem élt külföldön és egyik család sem kétnyelvű. Tehát, bár Bianka és Katinka is nagyon jó tanuló, sok tekintetben átlagos képviselői programunknak.

 

Katinka, 2008-2016
Bianka, 2014

 

 

Párban tanítás / Co-teaching

Ezek a felvételek jól illusztrálják, mit értünk az alatt, hogy programunk kétnyelvű. Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy vezető vagy támogató szerepet töltenek be. A filmek jó példái az alkalmazott módszertan bemutatásának is. Interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítünk előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag közeget teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – tantárgy helyett – elsősorban élvezetes kommunikációs eszközzé.

 

2a matematika

A matematika órai részletben célzott összefoglaló órát láthatunk, olyan feladatokkal, melyeket a matematikai tartalom és nyelv gyakorlására terveztek. Láthatunk kétféle tanári tananyag-ismertetést valamint nyelv váltást miközben a tanulók tartják az angol beszédet az épp megfelelő nyelvi instrukciók alapján.

 

4a természetismeret

Ez a természetismeret óra részlet szintén programunk alapelveit demonstrálja, vagyis a tanuló központú, kommunikációra építő tanítást, csoportban és párban végzett feladatokkal. Mindemellett mozgásban vannak és kiadott anyagokat használnak fel mindeközben önmagukat ellenőrzik ezzel is kihangsúlyozva a tanárok kommunikációt elősegítő szerepét az órákon. A digitális eszközökkel és felületekkel való munka használata itt is bemutatja a nyelvi célok és támogató eszközök használatát.

4a matematika

Ez a videó szintén egy kíváló példa a párbantanításra vagy más néven a kétnyelvű család modellezésére. Itt a tanárok új anyagot ismertetnek a párban tanításos módszerrel, tananyag ismétlés nélkül. A tanulók intellektuális és fizikális szinten is bevonódnak a feladatmegoldásba, mindemellett példát láthatunk csoportos feladat végzésre, nyelvi támogató eszközökre és egy alapvetően aktívan résztvevő osztályra.

 

Teaching English as a Foreign Language

 

Azért választottuk ezt az EFL (angol mint idegen nyelv) videót, mert jól példázza a tanuló-központú tanítást az egynyelvű órákon ahol a tanár célja, hogy minél több beszédre, gondolkodásra és élvezetes, aktív felfedezésre és tanulásra teremtsen lehetőséget. Szintén bemutat egy olyan órai feladatot ahol a tanulási folyamat a tartalomba ágyazva történik, ezáltal a hangsúlyt az autentikus, valódi tartalommal bíró nyelvhasználatra helyezi. Ez is egy kulcsfontosságú eleme programunknak, hiszen nálunk az angol nyelv nem tantárgy hanem kommunikációs eszköz.

 

2a angol óra

 

Kiscsoportos foglalkozások / Afternoon Tutorials

A Tutorial (kiscsoportos foglalkozás) ideális csoportkialakítás a tanulók készségeinek és tudásának megerősítésére és továbbfejlesztésére. Az első kisfilmben, melyet 2016 novemberében vettük fel, tipikus alsó tagozatos (jelen esetben első osztályos) 4 fős csoportot láthatunk, ahol a gyerekek matematikai feladatokat gyakorolnak angol anyanyelvű tanárukkal. A hangsúly a matematikai fogalmakon és kifejezéseken van, sőt, a kiejtésen is.

Mathematics

 

A második részlet ugyanazon Tutorial foglalkozáson készült, melynek középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. Gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követ. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz. Miss Jenny megszólítást alkalmaz, hogy a feladaton tartsa a gyerekek figyelmét és energiáit.

Speaking Skills

 

High Five English Club

 

A Megyeri Úti Általános Iskolában programunk jelenleg heti 11 órában valósul meg. A videón látható első osztályos tanulók itt 3 hónapja vesznek részt a programban, de már érdemben kommunikálnak a tantárgy anyagáról két nyelven, mind a magyar, mind az angol anyanyelvű pedagógussal.