Kétnyelvű Oktatás

A kétnyelvű oktatással foglalkozott 2017. november 5-i, Kölyökkalauz című műsorában az RTL Klub, ezért a Bilingual.hu Program óráin forgatott. Erről szólnak az alábbi kisfilmek:

 

Kétnyelvű Oktatás

Természetismeret

Matematika

Történelem

 

Bilingual.hu Óvodai Program:

 

Bilingual.hu Általános Iskolai Program:

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual.hu Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő két, Biankával (2014) és Katinkával (2016) készített beszélgetés a 8. osztály végén. Mindkét tanuló háromévesen kezdte óvodai programunkat; egyik család sem élt külföldön és egyik család sem kétnyelvű. Tehát, bár Bianka és Katinka is nagyon jó tanuló, sok tekintetben átlagos képviselői programunknak.

 

Bianka, 2014
Katinka, 2016

 

 

Párban tanítás/Co-teaching

 

Ezek a felvételek jól illusztrálják, mit értünk az alatt, hogy programunk kétnyelvű. Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy vezető vagy támogató szerepet töltenek be. A filmek jó példái az alkalmazott módszertan bemutatásának is. Interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítünk előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag közeget teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – tantárgy helyett – elsősorban élvezetes kommunikációs eszközzé. A matematika órai részletben célzott összefoglaló órát láthatunk, olyan feladatokkal, melyeket a matematikai tartalom és nyelv gyakorlására terveztek. Kétféle tanári tananyag-ismertetést is láthatunk.

 

A természetismeret órai részletben az új anyag bemutatása szorosan integrált párban tanítás során történik, a tananyag ismétlése nélkül. A tanulókat szellemileg teljesen leköti a feladat, és – mint ahogy a 2. részben látszik – ugyanígy fizikailag is.

 

Párban tanítás/Co-teaching

 

A Tutorial (kiscsoportos foglalkozás) ideális csoportkialakítás a tanulók készségeinek és tudásának megerősítésére és továbbfejlesztésére.

Az első kisfilmben, melyet 2016 novemberében vettük fel, tipikus alsó tagozatos (jelen esetben első osztályos) 4 fős csoportot láthatunk, ahol a gyerekek matematikai feladatokat gyakorolnak angol anyanyelvű tanárukkal. A hangsúly a matematikai fogalmakon és kifejezéseken van, sőt, a kiejtésen is.

 

A második részlet ugyanazon Tutorial foglalkozáson készült, melynek középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. Gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követ. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz. Miss Jenny megszólítást alkalmaz, hogy a feladaton tartsa a gyerekek figyelmét és energiáit.