Rövid visszajelzés ügyfél-elégedettségi kérdőívünk eredményéről

Köszönjük a 2022 tavaszi Ügyfél-elégedettségi kérdőívünkre küldött válaszaikat,  az Önök visszajelzései alapján továbbfejlesztettük a Bilingual Program néhány elemét - melyekről a lenti összefoglalóban olvashatnak: 

 

De előbb a számokról:

A családok 29 %-a töltötte ki kérdőívünket 2022. tavaszán, hasonló mértékben a korábbi évekhez - köszönjük, hogy a kitöltésre időt szántak! Köszönjük az őszinte visszajelzést és a támogatást:  a válaszadók 73 %-a a 10-es skálán 8 ponttal vagy afölött értékelte szolgáltatásunkat.

 

 

8. osztályos tanulóink Cambridge próbavizsga eredménye:

A Bilingual Program diákjainak 76 %-a az elmúlt 10 évben elérte vagy akár túl is szárnyalta a Cambridge nyelvvizsga B2 (felső középfok) szintjét ezen az összetett, 5 területen mérő (olvasott szöveg értése, íráskészség, hallás utáni szövegértés, nyelvhasználat, beszédkészség), komplex nyelvvizsgán. A diákok nyelvtudása a tanult tantárgyak, mint pl a természettudományok, a matematika vagy a történelem területére is kiterjed. Mindemellett – az angol anyanyelvű tanáraikkal történő, sokéves kommunikáció eredményeként a beszédkészség területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A Cambridge tesztrendszer fontos eszköze az angol nyelvi fejlődés követésének a Bilingual Programban, már 2. osztálytól, a vizsga a 8. osztályban a hivatalos vizsga idejére a gyerekek számára már ismert, természetes része lesz a tanulmányaik során.

 

A Bilingual Programban résztvevő családok számára kiemelkedően fontos az angol anyanyelvű tanárok jelenléte és diákjaink magas szintű angol nyelvtudása.  Nagy örömünkre az elégedettség mértéke a Krúdy Gyula és a Megyeri Úti Általános Iskolában az előző évhez képest jelentősen megugrott.

 

A válaszadók a Bilingual Program alábbi jellemzőit tartják legértékesebbnek:

  • angol anyanyelvű tanáraink jelenléte
  • a magyar nyelvi fejlesztés is adott
  • a diákok magabiztos nyelvhasználata
  • jó kiejtés
  • a gyerekek természetes érdeklődésére építő gyakorlati oktatás
  • a Bilingual Program angol anyanyelvű tanárainak másfajta világnézete és módszertana
  • a kétnyelvű családok modellje / párban tanítás

 

A Bilingual Program speciális elemeiről kapott visszajelzések alapján az alábbi újításokat vezetjük be a 2022/23. tanévben:

 

Bilingual Olvasóprogram:

Az Olvasóprogram az angol nyelvi fejlesztésben elismert érték a családok körében, azonban a diákok olvasás iránti motivációját növelni szükséges. Ennek érdekében „könyvkóstolót” vezetünk be, melynek során a gyerekek megismerik 3-4 ifjúsági irodalmi mű témáját angol anyanyelvű angoltanáruktól, és osztályonként megszavazhatják, melyiket szeretnék olvasni a következő félévben. Az első „könyvkóstoló” nagy sikerrel lezajlott 2022. október 3-a hetében. Reményeink szerint a diákok nagyobb örömmel teljesítik majd hétről hétre az olvasandó fejezeteket és dolgozzák fel az általuk választott könyvet.

 

Házrendszer:

Az angol nyelv foglalkozásokon/tanórákon kívüli gyakorlását az óvodában és alsó tagozaton az angol anyanyelvű pedagógusok egész napos jelenléte biztosítja, azonban felső tagozaton erre korlátozott lehetőség nyílna, mivel ezeken az évfolyamokon már több, különböző szaktanár tanítja a gyerekeket. A kötetlen nyelvgyakorlásra a havonta különböző témájú házesemények adnak lehetőséget a felső tagozatosoknak. A véletlenszerűen összeállt, felső tagozatos csoportban végzett csapatmunkát ösztönözzük úgy, hogy minden diák hozzátehet a csapat eredményéhez valamit, ami az ő erőssége – ami nagyon hasznos lehet a diákok számára jövőbeni tanulmányaik és későbbi munkájuk során. Ennek érdekében minden partneriskolában kinevezett house captain szervezi a havi egy játékos házdélután eseményeit. Örömmel látjuk, hogy az idén az 5. osztályosok nagy létszámban és lelkesen vesznek részt a házeseményeken!

 

Hírek az óvodai életről:

Azonban a visszajelzések szerint a partneróvodáinkba járó gyerekek szülei hiányolják a rendszeres információt, szeretnék jobban tudni, mivel tölti gyermekük a napját az óvodában. Ezért mostantól a Kedves Szülőknek lesz alkalmuk bepillantani gyermekük egy tipikus óvodai napjába egy video formájában, melyet a tanév második felében készítünk el. A kisfilmben jól lehet majd látni, hogyan tevékenykednek a gyerekek az angol anyanyelvű nevelőkkel a nap folyamán. Az Open Door hírlevelek, melyeket a gyermek csoportjában zajló eseményekről, a projektek lezárultával küldünk,  képekkel egészülnek ki, és rendszeresen kerülnek fel posztok közösségi oldalainkra is (Instagram, facebook).

 

Őszintén reméljük, hogy az említett fejlesztések eredménye következő ügyfél-elégedettségi kérdőívünkben megmutatkozik majd! Örömmel vesszük visszajelzéseiket, ha tapasztalják az elindított fejlesztések hatásaként a változást!