A Bilingual Program hivatalos Cambridge vizsgafelkészítő partner

Örömmel adjuk hírül, hogy a Bilingual Program-ot a Cambridge Vizsgaközpont elismerte, és engedélyt kaptunk logójuk használatára 2022-től. Diákjainkat a Cambridge-vizsgákra büszkén készítjük fel, és ez az elismerés tanúbizonysága diákjaink és tanáraink kitartó munkájának. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiváló minőségű oktatást biztosítsunk, amely felkészíti a tanulókat a világ bármely táján elért sikerekre.

 

 

A Bilingual a Cambridge-i egyetem angol nyelvi szintfelmérési eszközeit (University of Cambridge English Language Assessment) használja annak érdekében, hogy külső mércéhez hasonlítsa tanulói tudását. Ez a tesztrendszer világszerte élen jár az angolon kívül más nyelvet beszélők angol nyelvi tesztjeinek összeállításában, mely tesztek és azok felkészítő, illetve kiegészítő anyagai mindig igen aprólékos gondoskodással készülnek minden korosztály számára (egészen 7-8 éves kortól felnőtt korig). Egy kétnyelvű oktatási program sikerességének mérésére nincs jobb mód, mint ezek a szintfelmérő eszközök.

 

Tanulóinkat a második osztály végén kezdjük el tesztelni a Young Learners Exams (Tesztek fiatal tanulók részére) három éves tesztsorozatának felhasználásával, mely tesztrendszert kimondottan e korosztály számára fejlesztettek. Ezt követően, ötödik osztálytól kezdjük el a For Schools (Felső tagozatosoknak) sorozatot, mely megint csak a megfelelő életkori sajátosságok figyelembevételével készül), és végül az FCE For Schools B2 (First Certficate in English felső tagozatosoknak B2) szintű nyelvvizsgával zárunk a nyolcadik osztály végén.

 

A felkészítés a tanév során folyamatosan, integrált módon történik, mely azt jelenti, hogy a fejlesztés minden tantárgy és minden tanóra részeként valósul meg, mint a Bilingual program része. Mindemellett, az angol nyelvi és irodalmi órák a tutorial foglalkozásokkal (különórákkal) együtt, még intenzívebb nyelvtanulási lehetőséget biztosítanak. Ezen kívül a heti öt angol nyelvóra egyike a Cambridge vizsga felkészítő anyagára és próbavizsgák lebonyolítására épül, azért, hogy a diákokat felkészítsük arra, hogy ebben az egységes tesztrendszerben magabiztosan mozogjanak.

 

Végezetül tanáraink a tavasz végén záró próbavizsgát bonyolítanak le, mely minden részletében megfelel a szigorú, hivatalos vizsgaszabályoknak, hogy megállapítsák egy-egy évfolyam tudásszintjét. Ezzel egyidejűleg egyéni vagy párban történő, szóbeli vizsgák is sorra kerülnek április és május hónapokban az angol órák, illetve a tutorial foglalkozások keretében.

 

Fentiekhez kapcsolódóan további információt találhatnak az alábbi leírásban:

 

Nyelvvizsgarendszer leírása – Hogyan használjuk a nyelvvizsgát, mint összehasonlító eszközt?