Beiratkozással kapcsolatos dátumok

 

Óvodai Program

Nyílt nap leendő kiscsoportosoknak

2024. április 23. kedd, 10:00 - 11:30

Szülői tájékoztató a Bilingual Programról

2024. április 23. kedd, 16:00

Jelentkezem

Szülői tájékoztató

2024. április 16. kedd 17:00

Jelentkezem

Nyílt napok

2024. április 17-18. szerda, csütörtök, 8:00-12:00

Szülői tájékoztató

2024. április 8. hétfő, 16:00

Jelentkezem

Óvodai Kukucska - szülők és gyermekek részére (telefonos regisztrációhoz kötött)

2024. április 16-17-18-án kedd, szerda, csütörtök napokon, 9:00-11:30

Telefonos jelentkezés

Beiratkozás

2024. április 22. hétfő, 8:00-12:00 és 14:00-16:30

2024. április 23. kedd, 8:00-12:00

2024. április 24. szerda, 14:00-16:30

2024. április 25. csütörtök, 8:00-12:00

További információ az Óvoda honlapján

Általános Iskolai Program

Leendő 1. osztály Szülői értekezlet

2024. május 15 szerda, 17:00

Leendő 1. osztály Szülői értekezlet

2024. május 13. hétfő, 17:00

Leendő 1. osztály Szülői értekezlet

2024. május 15. szerda, 17:00

Nyílt órák és Szülői tájékoztató

2024. április 11. csütörtök, 8:00 - 12:00

Jelentkezem

Leendő 1. osztály Szülői értekezlet

2024. május 14. kedd, 17:00

Nyílt Órák

2024. március 19-20-21. kedd - szerda - csütörtök

Jelentkezem

Játékos foglalkozás

2024. április 10. szerda, 17:00

Jelentkezem

Gimnáziumi Program

Rendkívüli felvételi eljárás

2024. május 6-tól

Jelentkezés

 

Hogyan lehet bekerülni a Bilingual Programba?

Gyermeke óvodás korúnak számít, ha 3-6 éves.

A Százszorszép és Színes Gyerekkert Óvodákba az előjegyzési folyamat részleteiről és a teendőkről partneróvodáink weboldalain tájékozódhatnak:
http://www.szazszorszepovi.hu/hu/jelentkezes

-    Az Óbudai Százszorszép Óvoda és Színes Gyerekkert Óvoda csak kerületi lakosokat fogad.  Körzete kiterjed a teljes III. kerületre.
-    A felvételekről az intézményvezető dönt.

Az óvodákba való bekerüléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
•    a gyermeknek augusztus 31-ig be kell töltenie 3. életévét,
•    szobatisztának kell lennie,
•    az egyik szülőnek és a gyermeknek III. kerületi lakcímmel kell rendelkeznie, mely lehet ideiglenes is. Ehhez minden esetben szükséges a védőnő igazolása arról, hogy életvitelszerűen a megadott lakcímen lakik a gyermek.
 
Jelentkezés után egy hónappal e-mail-en kap majd értesítést, hogy felvették-e gyermekét az óvodába vagy sem.
 
Óvodai Idegen nyelvű támogatás
Részletes információért KATTINTSON IDE!


Amennyiben gyermeke már óvodás, más óvodából jelentkezne át vagy külföldről költözne Magyarországra:

-    A későbbi bekerülés feltétele, hogy megüresedett-e korábban betöltött hely a gyermeke életkorának megfelelő csoportban.
-    Az óvodában használt két nyelv közül a gyermeknek legalább az egyiket anyanyelvi szinten szükséges beszélnie bekerüléskor.
-    Érdeklődését Kapcsolatfelvételi lap kitöltésével jelezheti.

Nyár Óvoda Újpest

2023/24. tanévre vonatkozó dátumokat hamarosan közzétesszük. Amennyiben értesítést kér a dátumokról kérjük, töltse ki KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPUNKAT

Szivárvány Óvoda Budakeszi

2023/24. tanévre vonatkozó dátumokat hamarosan közzétesszük. Amennyiben értesítést kér a dátumokról kérjük, töltse ki KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPUNKAT

 

 

A Bilingual Program általános iskolai partnerei közoktatási intézmények, ezért a felvételi döntéseket az iskolák intézményvezetése hozza meg. Az iskolai beiratkozási folyamattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ide gyűjtöttük össze.

Honnan tudhatom, hogy gyermekem iskolaköteles korú?

A gyermek iskolaköteles, ha 6. életévét augusztus 31-ig betölti.

Honnan tudhatom, hogy gyermekem iskolaérett?

6 éves gyermek csak indokolt esetben maradhat az óvodában, az iskolaérettségről az óvodapedagógusok tájékoztatják a rájuk bízott gyermekek szüleit. Az iskolaérettség hiányáról szükség esetén a Nevelési Szakszolgálat dönt az óvoda és/vagy a szülő kérésére.

Bármelyik iskolába beírathatom a gyermekem?

Az iskolaköteles gyermeket a lakóhelye szerinti kötelező felvételt biztosító iskola veszi fel, de lehetséges másik intézményt választani.

A Bilingual Program általános iskolai partnerei közoktatási intézmények, ezért az általános iskolai beiratkozás a közoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint történik, melyet a „20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szabályoz.

11. 22. § (7) bekezdés

-    (7) *  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Honnan tudhatom, hogy lakóhelyem szerint melyik iskolához tartozunk?

A körzetekhez tartozó utcajegyzék az önkormányzatok weboldalán megtalálható.

Bekerülhet gyermekem a Bilingual Programba, ha lakóhely/tartózkodási hely szerint nem tartozik az iskola körzetébe?

Amennyiben a család másik iskolát választ, számítania kell arra, hogy az intézmény elsősorban a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint a körzetébe tartozó gyerekeket veszi fel.

-    Óbudán (Budapest, 3. kerület) két partneróvodában is tanulnak gyermekek a Bilingual Óvodai Programban, a Bilingual Programba kerülés lehetőségének prioritási sorrendje:

A gyermek:
1.    a választott iskola körzetéhez tartozó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nagyobb testvére már a Bilingual Programban vesz részt a választott iskolában
2.    a választott iskola körzetéhez tartozó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a Százszorszép/ Színes Gyerekkert Óvodából érkezik és a szülő 2023. január 30-ig nyilatkozott a választott iskoláról az emailen kapott nyilatkozatban
3.    a Százszorszép/ Színes Gyerekkert Óvodából érkezik és a szülő 2023. január 30-ig nyilatkozott a választott iskoláról az emailen kapott nyilatkozatban
4.    angol nyelvi előképzettsége, ha nem a Százszorszép/Színes Gyerekkert Óvodából érkezik
5.    részt vett a Bilingual angol nyelvű előkészítőjén (amennyiben a járványhelyzet megengedi a tanfolyam megtartását)
6.    szabad helyek függvényében körzeten kívülről érkezik
7.    szabad helyek függvényében kerületen kívülről érkezik

Óbuda-Békásmegyeren található partnerintézményeink közül az Óbudai Nagy László - Zápor és a Pais Dezső Általános Iskolához nem tartozik kijelölt körzet.

-    Budakeszi: Bekerülés a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.

-    Megyeri: Bekerülés a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.
Ezen belül az intézményvezetés a korábban leadott Szándéknyilatkozatok érkezési sorrendjét is figyelembe veszi. A Szándéknyilatkozat űrlapja az iskola weboldaláról letölthető.

Mi történik túljelentkezés esetén?

Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

Szükséges-e nyelvi előképzettség az általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez a Bilingual Programban?

Nem szükséges, de a bekerülésnél előnyt jelenthet.
Az angol anyanyelvű tanárok teljesen elölről kezdik az angol nyelv oktatását és a haladás ütemét a gyerekekhez igazítják.

Szervez-e a Bilingual előkészítőt a nem partneróvodákból érkező gyerekek számára?

A foglalkozásokat március-május időszakban, 10-12 alkalommal, heti egyszer, délután 4 órától, kedd-szerda-csütörtök napok valamelyikén angol anyanyelvű tanár tartja. A tanfolyam díja 25.000 Ft, mely az első a szolgáltatási díjból 100%-ban levonásra kerül felvételt nyert gyermek esetén.

Mikor kell beíratnom a gyermeket az iskolába?

A beiratkozás központilag kijelölt beiratkozási napokon zajlik. (2023-ban: április 20-21.)
A beiratkozás pontos teendőiről az iskolák weboldalukon tájékoztatják az érdeklődő szülőket.

A felvételi döntések meghozatala után az intézményvezetés tájékoztatja a felvett gyerekek szüleit és a Bilingual Programot is. A Bilingual Program képviselője ekkor felveszi a kapcsolatot az iskolába felvételt nyert gyermekek szüleivel, szerződéskötés céljából. A Bilingual Program kétnyelvű oktatási szolgáltatást nyújt, a szolgáltatási díjakról itt tájékozódhatnak:
https://bilingual.hu/hu/arak

Szükséges-e angolul/magyarul tudnia gyermekemnek a Bilingual Programba kerüléshez?

Az általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez legalább az egyik tanított nyelv életkornak megfelelő magas (közel anyanyelvi) szintű ismerete szükséges.

Hány első osztály indul?

Az iskola adottsága szabhatja meg ennek lehetőségeit. Az intézmények igyekeznek a felmerülő igények szerint indítani az osztályokat.

Kik lesznek a tanító nénik?

Általában a 4.a osztály osztályfőnöke lesz az elsős tanító. Partnerintézményeink a szülői tájékoztatókon mutatják be a leendő első osztály tanítóit – amennyiben ez a döntés már megszületett.

Hány angol anyanyelvű tanára lesz a gyermekemnek?

Lesz egy angol anyanyelvű osztályfőnöke és még egy angol anyanyelvű tanára a bontott csoportos angol órákon első osztályban, esetleg néhány szaktanár (pl ének-zene, testnevelés). Később tantárgyakhoz kapcsolódó szaktanárok is tanítják a gyerekeket.

 

Gyermekem már iskolás, iskolát szeretnénk váltani.

-    Kérjük, töltse ki a Kapcsolatfelvételi űrlapot, benne jelölje meg gyermeke születési adatait és lakcímét.
-    Ennek alapján felvesszük a kapcsolatot a választott iskolával, hogy van-e szabad hely az osztályban.
-    Ha van szabad hely, angol anyanyelvű oktatási vezetőnk egy barátságos interjú keretében felméri gyermeke angol nyelvtudását, mivel az a tapasztalatunk, hogy az érkező gyerekek angol nyelvi szintje leggyakrabban alacsonyabb a Bilingual Programban tanuló gyerekekéhez képest. Ha oktatási vezetőnk úgy ítéli meg, hogy nincs lemaradás vagy behozható, akkor javasolja a gyermek csatlakozását a Bilingual Programba az intézményben.
-    Az iskolába átiratkozás része szerződéskötés a Bilingual Programot működtető Bilingual Nonprofit Kft-vel. Az átiratkozás az első szolgáltatási díj megfizetésével zárul.

 

Külföldön élünk, hamarosan Magyarországra költözünk. Mi a teendőnk, ha szeretnénk, hogy gyermekünk a Bilingual Programban tanuljon?

-    A Bilingual Program nyelve az angol és a magyar, ezért legalább az egyik nyelvet az életkornak megfelelő, közel anyanyelvi szinten szükséges ismerni a bekerüléshez. Amennyiben a család úgy dönt, hogy fontos a gyermeknek mindkét nyelvet és kultúrát magas szinten ismerni, ebben az esetben érdemes a Bilingual Programhoz csatlakozni.
-    Kérjük, töltse ki a Kapcsolatfelvételi űrlapot, benne jelölje meg
--gyermeke születési adatait,
--lakcímét
--az országot, ahonnan érkezik,
--angol, illetve magyar nyelvi szintjét.
-    Ennek alapján felvesszük a kapcsolatot a választott iskolával, hogy van-e szabad hely az osztályban.
-    Ha van szabad hely, az iskola felméri a gyermek tantárgyi tudását és magyar nyelvi szintjét. Tapasztalatunk szerint az országok oktatási rendszerei következtében lehetnek különbségek a gyerekek tantárgyi tudásában.
-    Angol anyanyelvű oktatási vezetőnk egy barátságos interjú keretében felméri gyermeke angol nyelvtudását (amennyiben angol anyanyelvű, ismerkedés céljából beszélgetnek).
-    Az iskola- és országváltás leggyakrabban terhet jelent a gyerekek számára, ezért a további terhek csökkentése érdekében csak akkor javasolja az iskola és a Bilingual a gyermek csatlakozását a Bilingual Programba, ha lemaradását behozhatónak ítéljük meg.
-    Az iskolába átiratkozás része szerződéskötés a Bilingual Programot működtető Bilingual Nonprofit Kft-vel. Az átiratkozás az első szolgáltatási díj megfizetésével zárul.

 

Középiskolások számára a speciális kétnyelvű Bilingual Program kizárólag a kéttannyelvű Európa 2000 Gimnáziumban érhető el. Célunk, hogy európai műveltségű, képzettségű és gondolkodású, széles látókörű fiatalokat neveljünk, akik a tanulmányaik ideje alatt felsőfokú nyelvtudásra tesznek szert, amit magabiztosan és felszabadultan használnak.

Bővebb információt IDE KATTINTVA talál.

 
Tanulók

A ház események nagyon izgalmasak voltak és rengeteg hasznos információt tanultunk minden egyes témakörben, amit sosem fogunk elfelejteni.

Szülő

Én nagyon büszke, boldog és elégedett vagyok és ahogy már sokszor kihangsúlyoztuk, a legjobb döntésünk volt, hogy a Bilingual Programot választottuk 12 évvel ezelőtt! :)

Tanuló

Szeretném megköszönni a sok segítséget és támogatást, amelyet az elmúlt 8 éven keresztül nyújtottál az órákon. Úgy gondolom, hogy a segítséged nélkül nem jutottam volna ilyen messzire.

 
Szülő

Annyira szuper a suli és az Önök programja, hogy el sem tudom képzelni, hogy máshol tanuljon a kislányom.

Szülő

Nagyon hatékony módszerrel tanítanak, a kislányom “szivacsként” szívja magába az angol nyelvet, és ami a legfontosabb, élvezi minden egyes percét az órának.

Szülő

Kedves Bilingual Team! Ezúton szeretnék beszámolni arról, hogy Süle Katinka és Süle László zökkenőmentesen beilleszkedett egy-egy amerikai középiskolába.