Felkészült, angol anyanyelvű tanárok

A Bilingual igen fontosnak tartja kizárólag olyan tanárok foglalkoztatását, akiknek az angol az anyanyelve vagy, esetenként, kétnyelvűként beszélik azt. Tanáraink specializációja az angol, mint idegen nyelv tanítása (TEFL), tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkeznek, illetve sok esetben mindkettővel. A felső tagozaton tanító tanáraink szaktanárok is. Ez az erős háttér, felkészültség és tapasztalat lehetővé teszi munkatársaink számára, hogy a programunk alapját képező szemléletmódok és technikák összességét alkalmazzák. Kizárólag angol anyanyelvű tanárok alkalmazásával, valamint az angol, mint idegen nyelv tanítása (TEFL) és a Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban (CLIL) módszertanok használata lehetővé teszi, hogy diákjaink ne iskolai tantárgyként éljék meg az angol nyelvet, hanem inkább, mint egy természetes, kommunikációs eszközt, ami egyszerűen része a mindennapi életnek.

Folyamatos tréningek, továbbképzés

Fontosnak tartjuk munkatársaink továbbképzését is, segítve ezzel, hogy kiemelkedő módon tudják feladatukat teljesíteni ebben a különleges tanítási környezetben, melyet e sajátos, állami – magán kapcsolat hozott létre. Ezért tartunk orientációkat a programba újonnan kapcsolódó tanároknak, a házon belüli óralátogatások és továbbképzések mellett. Ezeken túl, az tagozatvezető és a csapatvezetők (Team Leader) külsős továbbképzőnkkel évente többször tréningeket és óralátogatásokat szerveznek, ahol a szakmai megfigyelést szakmai visszajelzés követi. Mi ebben látjuk a további szakmai fejlődés lehetőségét tanáraink számára, valamint hogy az általunk nyújtott szolgáltatást még magasabb színvonalra emeljük.

 

Tanáraink