Christie Goodwin

  • Munkakör: 
    tanár
  • E-mail
    christianne.goodwin@bilingual.hu

Christie Goodwin eredetileg Detroit-ból, Michingan-ből származik. Diplomáját angolból és középiskolai oktatásból szerezte a Grove City College bölcsészettudományi karán, Pennsylvania-ban. TEFL (Angol, mint idegen nyelv tanítása) képesítése megszerzése után 2017-ben csatlakozott a Bilingual.hu csapatához, mint angol és történelem tanár. Jelenleg 2. évét tölti a programban, angol, történelem és rajz tantárgyak tanításával. Szabadidejében Christie szívesen fest, verset ír, zenét szerez. Budapesten nővérével, Jane-nel együtt él; s mindketten igazán hálásak a lehetőségért, hogy a Bilingual.hu Programban taníthatnak.