Going Digital – digitális technológia bevezetése a Bilingual.hu Program tanulási környezetébe

Mit takar a Bilingual.hu Going Digital projekt elnevezés? A Going Digital projekt alapértékeink és oktatási módszertanunk lényegi elemeit alapul véve emeli munkánk színvonalát azzal, hogy összefonódik mind szoftverek, mind digitális eszközök használatával az osztályteremben. Egyidejűleg mélyíti minden egyes gyermek tanulási lehetőségeit személyre szabható feladatokkal, sokkal több lehetőséget nyújtva az otthoni gyakorlásra és fejlesztésre.

 

Miért fontos a Going Digital projekt?

Röviden: A 21. század diktálta munkaerő-piaci elvárások okán.

Egy nemrégiben megjelent, David J. Deming tollából származó tanulmány szerint (http://www.nber.org/papers/w21473.pdf) a munkaerő-piaci elvárások ma három fő képességet jelölnek meg, mint elengedhetetlen feltételeket a jövőbeli sikerhez:

  • elemző és matematikai gondolkodást, ide értve a kapcsolódó technológiák használatát;
  • alkalmasságot a csapatmunkára;
  • és kiemelkedő kommunikációs képességet.

Ezek tehát a 21. század munkaerő-piaci elvárásai és ebből következően, a 21. századi oktatási elvárásai egyaránt.

A Bilingual.hu Program már eddig is nagy hangsúlyt fektetett mindezekre az elemekre: a matematika fő tantárgyként, kiemelten fontos szerepet kap az általános iskolai évek során, a tanításhoz és a nyelvtanuláshoz fűződő felfogásunk hangsúlyozza mind az interaktív kommunikációt, mind pedig a másokkal való együttműködés fontosságát. A Going Digital projekt beindítása és ennek keretében az új technológiák kiterjedt és mélyreható alkalmazása kulcsfontosságú a teljes Bilingual.hu Programban, mellyel tovább erősítjük diákjaink felkészítését a való életre és a jövőre.

 

Mit foglal magába a Going Digital projekt?

Going Digital projekt kombinált tanulásiprogram (Blended Learning). A Blended Learning, azaz kombinált tanulás tulajdonképpen a megszokott tanár-diák oktatási modellt ötvözi az internet-alapú, online tanulással. A papír alapú tananyag és a tradicionális tanítás folytatódik, azonban kapcsolódik hozzá online tananyag és internet-alapú élmény is, mind az osztályteremben egyénileg és csoportokban használva, mind pedig odahaza.

A hardver tekintetében, amikor a program eléri teljes formáját, a Going Digital projekt keretében táblagépek kerülnek az osztálytermekbe és az internet része lesz az otthoni munkának is. A szoftver tekintetében jelenleg három fő felülettel dolgozunk a tananyag fejlesztésében: Learning A to Z (https://www.learninga-z.com), Quizlet (https://quizlet.com) és Doodle Maths (https://www.doodlemaths.com). Learning A to Z-vel figyelmünk az ott rendelkezésre álló, mindenre kiterjedő olvasási anyagra, a bőséges természetismerethez kapcsolódó anyagokra és a szókincsfejlesztéshez szükséges anyagokra összpontosul.

 

Mely évfolyamokra és mely tantárgyakra lesz a Going Digital projekt hatással?

Going Digital projekt hatással lehet minden tantárgyra az összes évfolyamban. Természetesen a fő tantárgyakra lesz a legerőteljesebb hatással. Ezek az angolórák, ide értve a Tutorial foglalkozásokat és az FCE vizsgafelkészítő órákat, a civilizáció, a természetismeret, a történelem és a matematika. Ezzel együtt a többi tantárgyra is hatást gyakorol majd.

 

Mit ad majd a Going Digital projekt a gyermekem oktatásához?

  1. Elsősorban, ami a legkézenfekvőbb, a Going Digital projekt, a digitális technológiák személyes és első kézből való megtapasztalásának élményét nyújtja a diákoknak már igen fiatal kortól; emellett lehetőséget nyújt nekik, hogy e technológiákat tanulásuk, és így, a mindennapos életük részévé tegyék.
  2. Mindemellett, a Going Digital projekt, amikor eléri teljes formáját, személyre szabott tananyagokhoz juttatja majd a diákokat. Egyrészt a szoftver felépítése, különösen a matematikát és olvasást tekintve, lehetőséget fog nyújtani tanárainknak, hogy a diákoknak szánt feladatokat egyénre szabottan tudják létrehozni. Ezen túl, a tanár által meghatározott és szelektált anyagok keretein belül, a diákok legtöbbször maguk tudják majd kiválasztani saját feladataikat; ez azt jelenti, hogy a személyes érdeklődés és az egyéni feladatvállalás részévé válik az iskolai környezetnek.
  3. Harmadrészt, az általunk választott szoftver lehetőséget nyújt arra, hogy kiemelkedő pontossággal lehessen diákjaink fejlődését figyelemmel kísérni, aminek segítségével tanáraink pontosan a különböző szinteknek megfelelő anyagokat tudnak kijelölni. Következésképpen tanulóink lehetőséget kapnak a lehető legmagasabb szint elérésére.
  4. Egyúttal, a digitális felületeink által nyújtott tananyagok minősége következtében a tanítás nagyobb hatásfokkal is valósul meg. A tananyagok gyűjteménye igen gazdag tanári szempontból, így, mind az alap- és mind a plusz-, egyénre szabott feladatok kiválasztása és tanulókhoz való eljuttatása igen egyszerűen megvalósítható lesz.
  5. Going Digital projekt lehetőséget nyújt a különböző eszközök otthoni használatához is. Megfelelő felkészítés mellett, mely a délelőtti órákon és délutáni foglalkozásokon is megvalósulhat, a diákok sokkal többet tudnak az otthonukban saját fejlődésükért tenni, mint eddig valaha. Ez elősegíti az önállósulás folyamatát és lehetőséget ad a tanároknak, hogy a segédanyagok szélesebb skálájának felhasználásával segítsék az alaptudás megerősítését, illetve, ösztönözzék a továbbfejlődést. Reméljük, hogy ez a támasz és egyben kapunyitó a további felfedezésekhez, a tanulás szeretetének kialakulását is eredményezi majd diákjainkban. Megfelelő hardverrel a kezünk ügyében egy kevés kitöltendő idő itt-ott élvezetessé tehető, ha lehetőségünk van a tabletünkön kutatva egy-egy újabb érdekes olvasmányra bukkannunk.
  6. Interaktív és tanuló-központú módszertanunk jelenleg is ösztönző és motiváló tanulási környezetet teremt; a Going Digital projekt által nyújtott kombinált tanulás és a benne foglalt, személyre szabott tartalom segítségével a diákok még élvezhetőbb és inspirálóbb tantermi munkában lehet részük. Munkatársaink, akik a tesztelésben vesznek részt, már most megtapasztalták ezt a kiugrást, így méltán várjuk izgatottan, hogy mindez a teljes programra kiterjedhessen az elkövetkezendő hónapokban.

 

Biztonságos-e a Going Digital projekt gyermekem számára?

Going Digital projekt kapcsán két fő kérdéskört kell megvizsgálni. Elsőként a testi egészséggel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket. Az általunk kikért orvosi vélemények egy rövid és könnyen követhető szabálylistát eredményeztek, melynek követésével a táblagépek használata nem eredményez gyermekeink egészségére károsító hatást.

Először is, ezeket az eszközöket javasolt megfelelő mennyiségű szórt fényforrás mellett használni. Másodsorban, a felhasználónak kényelmesen, de helyes testtartással kell használnia az eszközt. Végül, a használat idejének limitálása is lényeges szempont, mely nagyban függ a felhasználók életkorától.

A másik kulcsfontosságú biztonsági kérdés a Going Digital projekt kapcsán az internetes tartalmak szabályozása, mind a tantermekben, mind pedig odahaza. Ezt a kérdést fokozott óvatossággal kezeljük, maximálisan előtérbe helyezve annak fontosságát, hiszen nem minden internetes tartalom gyermekeinknek való. Annak érdekében, hogy minden internet-alapú tartalom, amit a táblagépeken keresztül elérnek tanulóink, a koruknak megfelelő legyen, nagy hatásfokú szűrőprogramot alkalmazunk minden eszközünkön, így biztosítva, hogy a nem megfelelő tartalom ne juthasson el a tanulóinkhoz, sem szándékosan, sem véletlenül.

 

 

Mikorra várható, hogy a Going Digital projekt megjelenik gyermekem tantermében?

Jelenleg a Going Digital projekt nagyon aktív tesztfázisban van jelen az Óbudai Nagy László Általános Iskolában (Váradi iskola). Itt, mind az eszközök, mind pedig a szoftverek folyamatos tesztelés alatt vannak, és emellett a tanárok képzése is elkezdődött, hogy hogyan dolgozzunk a kombinált tanulás felhasználásával. Ennek eredményeként hamarosan készen állunk a táblagépekkel való munka kiterjesztésére a többi évfolyamra is a többi partneriskolánk bevonásával úgy, hogy mindannak időzítése és minősége a legjobb digitális tanulási eredményt hozza magával.

Ennek alapján az online alapú tanulás már a 2017. esztendő tavaszi félévében el fog indulni a Quizlet.com felület felhasználásával minden fő tantárgyunk tanításában. A projekt többi eleme a lehetőségekhez mért leggyorsabb tempóban kerül majd bevezetésre.

 

Jár-e kiadással családunknak a Going Digital projekt?

Going Digital projekt tandíjunk részeként kerül a Bilingual.hu Programba a diákok és családjuk számára.

 

Mi az én feladatom a projekttel kapcsolatban? Tudok-e szülőként segíteni?

Igen, minden család, szülő tud segíteni. Az eszközök és a tanulást nagyban segítő anyagok használata igen fontos – és így nem választható – részét képezi oktatási programunknak. Így valójában minden családnak segítenie kell, hogy ez a projekt sikerrel járjon gyermekeik számára.

Ez ugyanakkor jelenleg is – és a jövőben is – igaz gyermekeink iskolai előmenetelét illetően. Az egyetlen különbség, hogy ez a segítségnyújtás most különösen fontossá válik a projekt indulásával, hiszen tanulónak és szülőnek egyaránt új lesz.

Így tehát, amint a Going Digital projekt eléri az Ön gyermeke tantermét, kérjük, segítse őt a tananyag használatában és abban, hogy a tanárai elvárásainak eleget tudjon tenni, és így, a lehető legjobbat tudja kihozni magából az iskolában. Ez azt is jelenti, hogy állandó és megbízható internet-elérés és számítógépes eszköz is kell, hogy rendelkezésére álljon odahaza a segítő kéz mellett az új kiterjesztett anyagok használatához, korosztálytól függetlenül. Az Ön segítségével még magasabb szint eléréséhez segíthetjük tanulóinkat és hisszük, hogy ezzel elérhetjük, hogy még jobban élvezzék a tanulást, és reményeink szerint, élvezzék azt majd egész életükön át.