Crossroads Akadémia – “Iránytű új távlatokhoz”

A Bilingual.hu Kétnyelvű Óvodai és Általános Iskolai Program folytatásaként kidolgoztuk új, innovatív középiskolai programunkat, Crossroads Akadémia néven.

 

A Crossroads Akadémia létrehozásakor az vezérelt minket, hogy diákjaink számára új távlatokat nyissunk, így

középiskolás éveik alatt is használják és továbbfejlesszék a már megszerzett magas szintű angol nyelvtudásukat (célunk a C1-es felsőfokú szint elérése, ami a Cambridge Exam System szerint az “Advanced” nyelvvizsgaszintnek felel meg);

 képessé váljanak arra, hogy életük fordulópontjainál a számukra legmegfelelőbb  utat válasszák, mind a felsőoktatás, mind a munkaerőpiac kihívásai során;

 alapvető, az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztésével felvértezzük diákjainkat az egyetemi továbbtanulásra – akár belföldön vagy külföldön tervezik azt -, valamint az eredményes szakmai karrier megteremtésére;

 személyre szabott konzultációk során segítsünk eligazodni az egyre inkább globalizálódó világban.

 

Akármelyik középiskolában is tanul, programunk az Ön gyermekének szól, ha

 továbbra is fontosnak érzik a Bilingual.hu Programban megismert értékeket: a  magabiztos nyelvhasználatot, a magas szintű nyelvtudást, az angolszász kulturális ismereteket, valamint

 versenyképes kompetenciák fejlesztésével és személyre szabott pályaorientációval szeretnék kiegészíteni a középiskolai tanulmányokat.

 

A 2015 őszén induló program az angolszász országokban megszokott, moduláris rendszerben működik. Kurzusait a legmagasabban képzett angol anyanyelvű tanáraink tartják, vezetője gimnáziumi tagozatvezető tanárunk, Dr. Bánhegyi Anna.

 

Crossroads Akadémia

 

– Középiskolás diákoknak, akik – a magyar felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükséges – B2 (középfok) szintű nyelvtudásukat megtartani, illetve továbbfejleszteni szeretnék.

– Azoknak a diákoknak (9-12. osztály), akik angol nyelvű képzés során már ebben a fiatal korban szeretnének az élet minden területén alkalmazható készségeket illetően az átlagosnál magasabb szintre fejlődni; valamint a Crossroads Akadémia közösségének részévé válni.

A program kulcsa a Bilingual.hu Kétnyelvű Oktatási Programban már évek óta rendkívül sikeresen alkalmazott CLIL-módszertan (Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban), melynek során az angol nyelvi fejlesztés angol anyanyelvi környezetben és szaktantárgyi tartalomba beágyazva történik.

A Crossroads Akadémia programja interdiszciplináris, azaz több szakterületen átívelő kurzusmodulokból áll, amelyek a hagyományos egyetemi környezethez hasonlóan lehetőséget biztosítanak mind szakterületek széles választékának megismerésére, mind az elmélyülésre egy-egy szakterületen belül.  A diákok félévenként egy kurzusmodult teljesítenek.

Programunk elsősorban az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztését célozza meg, melyek nagyban hozzájárulnak gyermekük jövőbeli sikereihez a felsőoktatásban éppúgy, mint majdani szakmai karrierjük során. Az olyan készségek, mint a kritikus gondolkodás vagy az információ-strukturálás a siker alapvető elemei, akár ügyvédnek, üzletembernek, mérnöknek vagy tanárnak készül valaki.

A program alapvető célja az alábbi készségek fejlesztése:

magabiztos angol nyelvtudás és angolszász kulturális ismeretek,
 kritikus gondolkodás,
 önálló kutatómunka,
 kreativitás és innovatív gondolkodás,
 szóbeli és írásbeli kommunikáció (érvelés, stílus, előadásmód stb),
 csapatmunka, együttműködés és nyitottság a közösségi munkára,
 döntési és vezetői készségek.

Mivel a Crossroads Akadémia oktatási nyelve az angol, a programjában való részvétel alapfeltétele a megfelelő szintű angol nyelvtudás (B2 szint/Cambridge FCE vizsga), ezért a programba kerülést nyelvi szintfelmérő előzheti meg.

A Crossroads Akadémia program alapelemei az interdiszciplináris kurzusmodulok, amelyek egy-egy fő témát járnak körül különböző tudományterületeken keresztül (pl. történelem, irodalom, művészetek, nyelvészet, szociológia, politológia, pzsichológia, közgazdaságtan stb.).

9-10. osztályban központi téma lehet például a “Hősök és főgonoszok,” “Sport és játék,” “Háború” vagy “Pénz.” Például, ha a félév témája a “Sport”, akkor a különböző tudományterületek sporthoz kapcsolódó aspektusain keresztül (pl. a sportok története, sport és játék az irodalomban, a sportközvetítések nyelvezete, a sportoló lélektana, a sport mint üzlet stb) dolgozzuk fel az ismeretanyagot és ismerkedünk a szakszókinccsel, sok hosszabb-rövidebb önálló és csoportos feladat során.

11-12. osztályban a hangsúly mindinkább eltolódik a munkaerőpiacon szükséges kompetenciák felé (pl önéletrajz-írás, üzleti etikett stb), ezért a központi témák is ehhez kapcsolódnak: “Vezetés,” “Környezetünk” vagy “A jövő.”

Kiscsoportos formában, sok olvasmánnyal, filmrészlettel, képi és zenei illusztrációkkal dolgozunk az órákon. A feladatok lehetnek csoportos beszélgetés, írásbeli feladatok, kreatív feladatok, egyéni és csoportos projektek, prezentációk, kísérletek, dráma és más játékok, viták, kortárs elemzés, kutatási napok, szakmai kirándulások formájában és – lehetőség szerint – meghívott előadók részvételével.

A témák a különböző szakterületeken átívelnek, megtalálva azok közös pontjait, hogy összetettebb képet alkothassunk a minket körülvevő világról.

Egy kurzusmodul egy félévig, azaz 16 hétig tart, iskolaévenként két kurzusmodullal.

A kurzus heti óraszáma 4×45 perc, vagy két hétköznap délutáni vagy egy szombat délelőtti időpontban.

A Crossroads Akadémia helyszíne a Bilingual.hu Program konferenciaterme

(1139 Budapest, Teve utca 1/A-C, 6. emelet)

A féléves kurzusmodul díja 129.000 Ft. Egy tanév 2 modult tartalmaz.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 20.

A Bilingual.hu Programban általános iskolát végzett diákoknak: 109.000 Ft

Kedvezményes jelentkezési határidő 2018. junius 15. éjfélig:  99.000 Ft/modul.

Lehet csatlakozni a helyszínen!

Jelentkezni az adatlap kitöltésével, e-mailben lehet.

Részletes információ és jelentkezés:

crossroads@bilingual.hu

+3670 3777999, Dr. Bánhegyi Anna vagy +3630 2663776, Bányai Brigitta