A Bilingual.hu Kétnyelvű Oktatási Program karbantartására, fejlesztésére külön programot indítottunk, mely a párban tanításra és az angol, mint idegen nyelv iskolai rendszerben történő oktatására épít. A program felelősei a tagozatvezetőink, akik 10 évet meghaladó párban oktatási tapasztalattal vagy tanári PhD fokozattal bírnak. Ebbe a munkába is bevontunk külső szakértőket. A magas pedagógiai színvonal mellett biztosítani kell a megfelelést a magyar tananyag és a közoktatás, valamint az azokhoz fűződő, rendszeresen változó jogszabályoknak. Ez maga után vonhatja, hogy a programot módosítani kell.

Az iskola és a Szőlőtő Nonprofit Kft együttműködése

A program a magyar közoktatás tananyagára épül, ezért a magyar tanagyag megfelelő szinten történő elsajátításának biztosítása elsősorban az iskola felelőssége. Az angol anyanyelvű pedagógusok párban tanításának elsődleges célja a magyar tananyag angol nyelven történő kommunikációja, és meghatározott nyelvtudási szintek elérése. Az eddigi eredmények azt mutatják, a programban végzett gyermekek angol nyelvi kommunikációs szintje úgy lett messze magasabb más kétnyelvű programból kikerült gyermekekéinél, hogy közben a tantárgyi tudásuk sem gyengébb, sok esetben az is kiugróan magas. Ennek az eredménynek a megtartása érdekében a programban résztvevő magyar tanárokkal történő hatékony együttműködés továbbfejlesztését is szem előtt tartjuk.

janet_observation

Tanárok belső mérése

Az angol anyanyelvű tanárok minőségi belső mérésének előkészítését elindítottuk. Tanévenként 2-3 alkalommal 1-1 hétig foglalkozik tanárainkkal az Angliából érkező Janet Streeter, szakfelügyelő, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a párban tanító tanárok fejlesztésében. Minden tanárunkkal óralátogatások után konzultál és javaslatokkal látja el őket, melyek megvalósulásával kapcsolatban időről időre újra konzultál.

A képzés során óralátogatások történnek, melyeket az azokkal kapcsolatos visszajelző konzultációk követnek. A legtöbb esetben az óralátogatásokat egyéni óratervező konzultációk előzik meg. Mindkettő nagyon fontos eleme képzési programunknak, mert lehetővé teszik, hogy a tanár és a szakfelügyelő szorosan együttdolgozva kiszélesítse a tanár készségeit. A visszajelző konzultációk fontos szerepe abban rejlik, hogy tanáraink ezekről a megbeszélésekről egy sor szakmai fejlődési céllal távoznak, melyeket később vagy tagozatvezetőink, vagy Janet Streeter saját maga utánkövet következő látogatása során.
Janet Streeter 2014. január végén járt nálunk. Az egy héten át tartó képzés fókuszában ezúttal a sikeres osztálytermi működés állt, melynek része volt a viselkedési rendszerek mélyreható kezelése is, beleértve a jutalmazást/büntetést és következményeit. Ms Streeter foglalkozott az ehhez kapcsolódó és pedagógiai szempontból nem kevéssé összetett témával: a tanulók angol nyelvhasználatának az egész órára (vagy kétnyelvű órák esetén az óra megfelelő részére) kiterjedő fenntartásával.

A gyermekek nyelvi fejlődésének mérése

A Cambridge nemzetközi tesztrendszer alapján működtetjük tesztrendszerünket, mellyel évek óta azt mérjük, hogy a programunkban tanuló gyermekek hol tartanak az angol nyelvi fejlődésben.

Nyelvvizsgarendszer leírása – Hogyan használjuk a nyelvvizsgát, mint összehasonlító eszközt?