A Bilingual.hu Angol-Magyar Kétnyelvű Oktatási Program egyedülállósága abban rejlik, hogy

8

  1. külföldről ideköltözött angol anyanyelvű pedagógusokat biztosít, akik az anyanyelvük mellett hozzák saját kultúrájukat is;
  2. az óvodai program megalapozza a sikeres iskolai teljesítményt az óvodai évek során szerzett passzív szókinccsel;
  3. a tanulók a magyar tananyagot kellő mélységben elsajátítják – ugyanakkor a magyar iskolából érkezők nehezen birkóznak meg a párban tanításáltal megkövetelt osztott figyelemmel és az angol anyanyelvű tanárokkal való kommunikációval, beszédértéssel;
  4. a külföldre költözött, korábban programunkban tanuló gyermekek megállják helyüket az ottani iskolákban, mert megfelelő minőségben beszélik, értik, használják az angol nyelvet – azonban az onnan érkezőknek nagyon nehéz a magyar tanterv által megkövetelt szintnek megfelelni, az esetleges lemaradást kellő mértékben pótolni;
  5. Már korábban, de a középiskolai évek során olyan kompetenciák fejlesztése történik, amelyek hozzásegítik a diákokat a sikeres – akár külföldi – felvételihez és biztosítsák helytállásukat a felsőoktatásban.

A program hangsúlyt fektet a jogszabályi megfelelőségre :

  • az általános iskolában a délelőtti célnyelvi órák számának az összes órák számához képes minimum 35%-nak kell lennie, de nem haladhatja meg az 50%-ot;
  • a 7. és 8. osztályban tanított órák tekintetében szaktantárgyi végzettségű tanár biztosítása szükséges.

A  Szőlőtő Alapítványtól teljesen függetlenül működünk:

a kétnyelvű oktatási program kizárólagos használati jogát megvettük, aszerint oktatunk.