kerdoiv2

Ügyfél-elégedettségi kérdőív 2016. Összefoglaló

Kedves Szülők!

Az élethosszig tartó tanulás a siker egyik kulcseleme a 21. században. Ez az oka annak, hogy tavaly elhatároztuk, hogy minden évben megkérdezzük Önöket a Bilingual.hu Program legaktuálisabb kérdéseiről.

„Gyakorlatban használható angoltudás. Szebb angol kiejtés. Változatosabb tanulmányi évek.”
„Lehetőséget a nyelvi fejlődésre, a nyelvtanulásra, ahogy mindenkinek kellene tanulnia.”
„Felszabadult életszemlélet, dupla ismeretanyag, felkészülés az angol nyelvű nemzetközi küzdőtérre.”
„A gyermek számára a globalizált világban való könnyebb eligazodást, talpon maradást.”

A fentieket Önök mondták a Bilingual.hu Programról, amikor ügyfél-elégedettségi kérdőívünk kitöltésére idén áprilisban 2. alkalommal kértük meg Önöket. Majdnem minden óvodai csoportból és iskolai osztályból voltak kitöltők idén is, a tavalyi 130 kitöltött kérdőív után idén 135-en küldték el válaszaikat. Az intézményekben tanuló gyerekek létszámának arányában átlagosan 24 %-ban töltöttek ki kérdőívet.

Tavalyi válaszadóink 82,7 %-ban, idén 84,7 %-ban gondolják úgy, hogy szívesen ajánlanák a Bilingual.hu Programot más családoknak.

Gyermekeik nyelvi fejlődése szempontjából a Bilingual.hu Program legértékesebb elemének tartják:

  • a felszabadultságot, magabiztosságot nyelvhasználatában,
  • az angol anyanyelvű tanárok más életszemléletét,
  • hogy a korai idegen nyelvi fejlesztés mellett az anyanyelvi fejlődés is adott,
  • az ismeretek két nyelven történő megszerzését.

kerdoiv 1

A Bilingual.hu Program legfontosabb előnye más, angol egynyelvű nemzetközi iskolákkal összehasonlításban
az angol és magyar nyelvi és kulturális közeg,
a párban tanítás,
hogy tartalmazza a Nemzeti Alaptantervet.

A program legnehezebb jellemzője Gyermekük számára Önök szerint az angol nyelvtan elsajátítása. A szókincstanulás a kapta a következő legtöbb szavazatot, harmadik helyen pedig nem is tanulási, hanem szervezési feladat áll: a Tutorial órák beillesztése a gyermek napirendjébe.

kerdoiv2
Az Open Door Updates tanári hírleveleket legtöbben nagyon hasznosnak tartják, mert „pont ez az, amit a magyar oktatási rendszertől hiányolunk! Szerintünk nagyon fontos, hogy a szülő kapjon rendszeres tájékoztatást arról, hogy miket tanul a gyermeke és nemcsak ténybeli tájékoztatást kapjon (pl. osztályzat, lecke stb.)” Igaz, felső tagozaton van, aki túl soknak tartja, hogy minden tanártól érkezik hírlevél, elegendőnek tartaná, ha csak a Main Class Teacher küldené. Az egyéb kapott információkkal kapcsolatban megoszlottak a vélemények: van, aki többet igényelne, van, aki elégedett a mennyiséggel és a tartalommal, és tájékozottnak érzi magát.

55,8 %-ban gondolják úgy, hogy csatlakoznak majd a Crossroads Akadémia középiskolai programhoz, és korábban többen üdvözölték középiskolai együttműködéseink létrejöttét.

A Családi nap és a Családi kirándulások azok, melyek közelebb hoznák Önöket a Bilingual.hu-hoz, mint családok és oktatási szakemberek közösségéhez, és volt, aki megjegyezte, hogy számára a „közösség az adott osztály”.

A működéssel kapcsolatos szöveges javaslataikat is részletesen elemeztük. Az alábbiakban néhány olyan témára térünk ki, melyet a legfontosabbnak tartottak, vagy válaszaikból úgy tűnt, hogy nem rendelkeznek elegendő információval.

  • Miért a Cambridge FCE for Schools vizsgára készítjük fel diákjainkat?

A Bilingual.hu Programban a Cambridge English Language Testing System szerinti tesztrendszert használjuk a nyelvi fejlődés mérésére, második osztálytól kezdve. Ezzel a mérési eszközzel egy külső mércéhez hasonlítjuk tanulóink tudását. A vizsga egyben visszajelzésül szolgál a diákok, a tanárok és a szülők számára a tanulók nyelvi szintjéről és fejlesztési szükségleteikről. Másrészt, a vizsgák segítségével készítjük fel diákjainkat az FCE for Schools, B2 szintű vizsgára a 8. osztály végére. A B2 szintű nyelvvizsga az egyik kritériuma a felsőfokú végzettség megszerzésének Magyarországon, diákjaink tehát jóval megelőzik azokat a fiatalokat is, akiknek ez a nyelvvizsga középiskolában sikerül.

Azért a Cambridge-rendszert választottuk, mert a Cambridge vizsga nemzetközi szinten elfogadott, nemzetközi intézményi háttérrel rendelkezik, minőségbiztosítási rendszere az egész világra kiterjed, és magukat a vizsgafeladatokat sem hazánkban, hanem az Egyesült Királyságban állítják össze.

A Cambridge Középfok Iskolásoknak (FCE B2 for Schools) neve is jelzi, hogy ezt a vizsgát kifejezetten iskolások számára állították össze, a gyerekek életkorának megfelelő felkészítő és tesztanyagokkal. Célunk, hogy mind az 5 komponens tekintetében (Listening, Speaking, Use of English, Reading, Writing) kiegyensúlyozott nyelvhasználót képezzünk, a középfok szinten belül magasabb, felső középfok szinten. Korábbi visszajelzésekből kiderült, hogy a Cambridge FCE értékelési szintjei magasabban húzódnak más Magyarországon elérhető vizsgákhoz képest, ám éppen ez képezi az értékét.

A vizsga egyes komponenseit C1 szinten teljesítő tanulóknak és szüleiknek a fent említett okból általában azt javasoljuk, hogy adjanak néhány év érési időt a C1 vizsgára jelentkezés előtt. Crossroads Akadémia középiskolai programunk pedig pont a C1 szintet célozza a középiskolás évek végére, amikorra mind az érési folyamat általában lezajlik, és az évek során a diákok segítséget kaphatnak nemcsak a nyelvi szint eléréséhez, hanem a készségfejlesztésben is.

A Cambridge tesztrendszer vizsgái tehát 2. osztálytól kezdődnek, házon belüli vizsgák keretében, eleinte könnyebben teljesíthetőek, míg a B2 felé közeledve egyre nehezebbek, ezért építettük be a Cambridge vizsgafelkészítő órákat 7. osztálytól a tanulók órarendjébe. A Bilingual.hu Programban a tantárgyak többségét két nyelven tanulni sokszor szórakoztató, de nem mindig és nem mindenkinek könnyű, a Cambridge B2 elérése ambiciózus, de elérhető, ám nem magától értetődő cél. A szülők számára a Bilingual.hu Program eredményességéről a visszaigazolás gyakran csak a gyermekük középiskolába kerülése után érkezik.

  • Az angol anyanyelvű tanárok megtartása

Az Önök biztonságérzetéhez a Bilingual.hu Programmal kapcsolatban nagyban hozzájárul az angol anyanyelvű tanárok megtartása a tanítás színvonalának növeléséhez/megtartásához. Ahogy ezt előző összefoglalónkban is említettük, továbbra is igyekszünk megtalálni és megtartani azokat az angol anyanyelvű tanárokat, akiket életvitelük Magyarországhoz köt. Csapatunkban kiegyensúlyozott arányban vannak ilyenek pedagógusok, és olyanok is, akik külföldről érkeznek, hogy a Bilingual.hu Programban dolgozzanak. E kettősség fontos eleme a programunknak, mely enélkül kevésbé lenne színes. Az élet természetes velejárója azonban, hogy az angol anyanyelvű tanárok gyakran hagyják el az országot egy-két év után, más helyszínen keresve új kihívásokat, ezért ezt a folyamatot teljesen kiküszöbölni nem lehet. Emellett olyan ösztönző rendszer kialakításán dolgozunk, amely hozzájárul a nálunk dolgozó pedagógusok elégedettségének a növeléséhez.

  • A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba vándorlás minimalizálása

Megvizsgáltuk, hogy a sztárgimnáziumok elszívó ereje, mely az egész magyar iskolarendszert sújtja, mekkora hatással van a Bilingual.hu Programra a partneriskolákban. Az elmúlt néhány év adatai azt mutatják, hogy az elvándorlás többnyire kisebb mértékű az azonos évfolyamok Bilingual.hu osztályaiban.

Miért érdemes maradni a Bilingual.hu Programban a 8. osztály végéig?
Az Önök visszajelzései szerint is a tanulók nyelvtudása 5. osztály után – vagy még később – ugrik meg.
A diákok felkészültsége a Cambridge B2 vizsgára a 8. osztály végére érik meg.
A diákok C1 szintű angol nyelvtudásáért és készségfejlesztéséért az oktatás a Crossroads Akadémián 8. osztály után folytatódik.
A középiskolai együttműködések – amennyiben a diákok teljesítik a felvételi követelményeket – biztosítják a Bilingual.hu Program megfelelő középiskolai folytatását.

  • A közoktatási partnerintézmények és a nonprofit kft együttműködése

Ebben a speciális együttműködésben valósulhat meg az ismeretek két nyelven történő megszerzése, amit a program egyik legértékesebb elemeként jelöltek meg, és a legfontosabb előnyök, úgymint az angol és magyar nyelvi és kulturális közeg, a párban tanítás és a Nemzeti Alaptantervre épülő oktatás. Ez az egyedülálló együttműködési forma nemcsak a magyar és az angol nyelvterületek országainak kultúráját egyesíti, hanem a magyar és az angolszász oktatás előnyeit is, melyben magyar anyanyelvű és angol anyanyelvű tanárok – beleértve az angoltanárokat is – erősítik egymás munkáját, különböző nézőpontokat, készségeket, szemléletet hozva az oktatásba. Mindezek eredménye ez az igen haladó szellemű nyelvtanulási módszer, ahogy a Bilingual.hu Programban a nyelvoktatás működik. Az egyedülálló, méltányos árú Bilingual.hu Program nonprofit vállalkozásként működik, hogy minél szélesebb közönség számára legyen elérhető.

Köszönjük figyelmüket!