kerdoiv 1

Ügyfél-elégedettségi kérdőív 2015. Összefoglaló

Kedves Szülők!

A Bilingual.hu Programot érintő, legaktuálisabb kérdésekről első alkalommal 2015. áprilisában kérdeztük meg Önöket ügyfél-elégedettségi kérdőív segítségével. 130 kitöltött kérdőív érkezett, minden óvodai csoportból és iskolai osztályból voltak kitöltők.

Válaszaikból megtudtuk, hogy a Bilingual.hu Program legértékesebb elemének az angol anyanyelvű tanárokat jelölték meg a legnagyobb számban, valamint kiemelt előnyének tartják az angol és magyar nyelvi és kulturális közeg jelenlétét. Válaszadóink 82,7 %-ban gondolják úgy, hogy szívesen ajánlanák a Bilingual.hu Programot más családoknak. 75 %-ban az általunk küldött információ mennyisége pont elegendőnek bizonyul az Önök számára. 73 %-ban tartották fontosnak középiskolai program bevezetését.

Az alábbiakban olvasható egy rövid, témánkénti összegzés az Önök által felvetett kérdésekrekérésekre. 

  • Az angol anyanyelvű tanárok megtartása

Sokan jelezték, hogy az angol anyanyelvű tanárok megtartását a tanítás színvonala szempontjából igen fontos tényezőnek tartják. Nos, erről nagyon hasonlóan vélekedünk, ám az angol anyanyelvű tanárok gyakran hagyják el az országot egy-két év után, más helyszínen keresve új kihívásokat, kevesen döntenek a magyarországi letelepedés mellett, és ezt a folyamatot csökkenteni igen, de teljesen kiküszöbölni nem lehet. Továbbra is igyekszünk megtalálni és megtartani azokat az angol anyanyelvű tanárokat, akiket életvitelük Magyarországhoz köt. Emellett olyan ösztönzőrendszer kialakításán dolgozunk, amely hozzájárul a nálunk dolgozó pedagógusok elégedettségéhez. 

  • Az angol anyanyelvű tanárok munkájának támogatása

A Bilingual.hu speciális módszertanához való mielőbbi alkalmazkodás érdekében továbbra is külső szaktanácsadónk tart workshop-ot, órákat látogat, segíti az óratervezést és személyre szabott tanácsokkal látja el az új tanárokat. Az oktatási vezető, a team leader-ek és a senior tanár szintén rendszeres óralátogatásokkal, közös óratervezéssel, coaching-gal segíti a tanárok munkáját. 

  • Tankönyvek, segédanyagok

Az angol órákon használatos tankönyveken kívül többen hiányolták a tankönyvek angol nyelvű változatait. A magyar nyelvű tankönyvek azonban olyan ütemben változnak, hogy nehéz lépést tartani velük. Ezért egy internetes felületet nyitottunk meg a tanárok számára, ahová osztály, tantárgy és témakör szerint töltik fel az általuk használt forrásokat, óravázlatokat, képeket, egyéb anyagokat. Mára ez a tananyaghoz kapcsolódó segédanyagok nagyon hasznos adatbázisává vált. 

  • Szorosabb együttműködés a magyar anyanyelvű tanárokkal

A magyar anyanyelvű párban tanító tanárokkal a közvetlen információáramlás és az ebből következő hatékonyabb munka érdekében évente többször tartunk megbeszéléseket. Külső szaktanácsadónk, Janet Streeter 2016. februári látogatásakor a Bilingual.hu speciális módszertanának alkalmazási lehetőségeiről angol anyanyelvű tanáraink magyar anyanyelvű, párban tanító partnereikkel együtt, közös workshop-on vettek részt. 

  • Nyelvi fejlesztés a Bilingual.hu Programban

Általában a Bilingual.hu Programot 4-es nehézségűnek ítélték a 10-es skálán. A visszajelzések szerint a Bilingual.hu Program „nagyobb fokú koncentrációt igényel a gyerekektől”, sok gyermekre „jelentős plusz terhet ró” és „időigényesebb”. Ugyanakkor a párban tanítás hozzásegít a megértéshez, azzal, hogy „mindkét nyelven elmagyarázzák a tanárok a tananyagot”, csak más megközelítésben. A „nyelvi tudás 5. osztályra” – vagy attól felfelé – érik be. További gyakorlási lehetőségeket javasoltak, ki a nyelvtan elmélyítésére, ki a nyelv gyakorlására. 2 2015. januárjában – nem sokkal az első kérdőív előtt – indítottuk el az angolszász oktatásból Programunkba beemelt Bilingual.hu Olvasóprogramot, melynek működéséről azóta már Önök is tapasztalatot szerezhettek. Az olvasás általában is fejleszti a gondolkodást, ezentúl az életkorhoz és nyelvi szintekhez kiválasztott olvasmányok feldolgozása során olyan feladatokat kapnak a gyerekek, melyek egy része a szókincsfejlesztést, egy másik csoportja a nyelvtani struktúrák gyakorlását és az íráskészséget, az interaktív feladatok pedig a beszédkészség fejlesztését célozzák. A délutáni Tutorial óráknak is többek között a fenti területek fejlesztése érdekében tulajdonítunk nagy jelentőséget, melyek kis csoportban zajlanak és a csoportok kialakítása is a nyelvi szinteknek megfelelően történik, így minden tanuló azon a területen kaphat további támogatást, amelyre szüksége van. 

  • Tanórán kívüli nyelvgyakorlási lehetőségek

Az óvodában természetes, hogy az angol anyanyelvű pedagógusok egész nap a gyerekekkel vannak. Az iskolában nemcsak a tanórákon, hanem a szünetekben is jelen vannak, a kötetlen nyelvgyakorlás érdekében. A felső tagozatosok körében a Házrendszer eseményei is sok lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek az angol nyelv gyakorlására, ugyanúgy, mint az évszakonkénti hétvégi táborok, a tanév végi alsós és felsős nyári tábor és a tavaly bevezetett nyári napközis táborok, ahová az alsó tagozatos gyerekeket is várjuk.

  •  Technikai felszereltség

Voltak, akik az osztályok technikai felszerelésének fejlesztését javasolták. Minden évben, általában az oktatással szorosan összefüggő eszközökkel támogatjuk az intézményeket. Az eszközök beszerzésénél figyelembe vesszük, hogy az oktatók mit tartanak a leghasznosabbnak, és az intézményvezetőkkel egyeztetve, az ő javaslatuk alapján szerezzük be az eszközöket. 

  • Crossroads Akadémia: kiegészítő középiskolai tanfolyam

A Crossroads Akadémia elnevezésű, középiskolásoknak szóló, délutáni kiegészítő tanfolyam célja a diákok már eddig megszerzett angol nyelvtudásának továbbfejlesztése (középfokról felsőfokra) és az élet minden területén alkalmazható készségek, mint pl. a vitakészség, az érvelés vagy az előadásmód magas szintre fejlesztése, hiszen e készségek fejlesztésére az iskolában csak korlátozottan nyílik lehetőség.

További információk: itt  

Jelenlegi 8. osztályos tanulóinknak bemutató órát szerveztünk, ahol a gyerekek személyesen megtapasztalhatják, szüleik pedig megnézhetik, hogy működik a 2015. szeptemberben indult középiskolai kiegészítő, délutáni tanfolyam. 

  • Kommunikáció

Az Open Door tanári hírlevelek – visszajelzéseik szerint – a tanórákon tanított anyaggal kapcsolatban elegendő információt tartalmaznak többségük számára. Az egyéb, a Bilingual.hu Programot érintő eseményekről weboldalunkon és facebook oldalunkon tájékozódhatnak, és negyedévente hírlevelet is küldünk, valamint koordinátoraink szükség szerint az aktuális eseményekkel kapcsolatban e-mailben vagy telefonon veszik fel Önökkel a kapcsolatot. Volt, aki hiányolta a személyes találkozást a Bilingual.hu Program vezetőivel, ezért a tanév eleji első szülői értekezleteken igyekeztünk összehangolni, hogy egy vezető képviseltesse magát minden osztályban. Továbbra is azt tervezzük, hogy az év eleji szülői értekezleteken megteremtjük a lehetőséget a vezetőséggel való találkozásra, illetve tervezünk olyan szülői fórumokat is, ahol az aktuális kérdésekről személyesen is tudunk beszélni. 

  • A Bilingual.hu Program iránt érdeklődők elérése

A program megismerését szórólapokkal, plakátokkal támogatjuk, mind az iskolai, mind az óvodai felvételek időszakában. E tavaszi időszakban online kampány segítségével is célozzuk az óvoda- és iskolaválasztás iránt érdeklődő szülőket. Az óvodai, iskolai tájékoztatókon személyesen mutatjuk be a Bilingual.hu Programot az érdeklődőknek.