Filozófiánk

Meggyőződésünk, hogy a kétnyelvű családok modellje a legjobb nyelvtanulási lehetőség. A kétnyelvű tanulási környezetben a gyerekek mindkét nyelvet és kultúrát egyidejűleg élik és tanulják. A nyelv oktatását és tanulását közös feladatvállalásnak tekintjük, melyben a CLIL/ESL1 módszertanok alapján a diákok és a tanárok együtt dolgoznak a gyerekek életkorának megfelelő, élvezetes és interaktív tanulási környezet megteremtésén.

ertekeink1 CLIL: Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban

ESL: English as a Second Language – Angol, mint második nyelv

Víziónk

Diákjainkat közel anyanyelvi szintű angol nyelvtudáshoz juttatni.

Küldetésünk

Fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy gyermekeinknek kihívásokkal teli, tanulást serkentő kétnyelvű környezetet biztosítsunk, segítve őket a tanulás iránti szenvedély és kreatív gondolkodás kialakításában, megalapozva ezzel jövőbeli lehetőségeiket.


A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft. a magyar Humán Erőforrás Minisztérium által akkreditált, kétnyelvű oktatási programja 3 általános iskolában és két óvodában működik Magyarországon, nonprofit oktatási vállalkozásként. Programunk megkülönböztető jellemzője, hogy tanáraink angol anyanyelvűek, akik szoros együttműködésben dolgoznak az iskola által biztosított magyar anyanyelvű tanárpárjukkal olyan integrált pedagógiai rendszerben, amelyben a magyar gyermekek angol nyelvhasználata és –tudása megelőzi standard kétnyelvű programokban tanuló társaikét. Tanáraink többségét a The Central European Teaching Program biztosítja, az USA és Magyarország államközi egyezményének keretében. Programunkat nemcsak a Minisztérium és az iskolák igazgatói – valamint saját vezetőink – felügyelik, hanem egy Felügyelőbizottság is, mely 75%-ban a programunkban tanuló gyermekek szüleiből tevődik össze.

A program attól különleges, hogy a kétnyelvű családok életéhez hasonlóan magyar és angol anyanyelvű pedagógusok párban tanítanak a tanórákon, így biztosítva a hét 5 napján az angol nyelvi és kulturális közeget. A programban résztvevők sok más lehetőséget is kapnak az angol nyelvhasználat elmélyítésére. Délutánonként kiscsoportos foglalkozások, évszakonként érdekes események és táborok színesítik a programot.

Célunk, hogy diákjainkat közel anyanyelvi szintű angol nyelvtudáshoz juttassuk. Külföldről érkezett tanítványaink könnyű beilleszkedése és a programban végzett diákjaink nyelvtudása jól bizonyítja, hogy az itt tanuló gyermekek számára az idegen nyelv elsősorban nem tantárgy, hanem természetes kommunikációs eszköz.

 

children_FD_2017

Bilingual.hu Family Day 2017

Sokan döntöttek úgy (kb 600-an) a változékony reggeli időjárás ellenére, hogy velünk töltik a Bilingual.hu Family Day délelőttjét 2017. szeptember […]

Még több esemény